JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 3978/25.02.2020

REZULTATUL

Interviului la examenul organizat în data de 24.02.2020,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu ADMIS/RESPINS
1 Nicolescu Gheorghe- Daniel    92 puncte ADMIS

 NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

            –    sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte;

      –  candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

          Afisat astazi, 25.02.2020, ora 1000 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Georgescu Elena

Rezultatul interviului la examenul organizat în data de 24.02.2020 de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut