JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 7581/31.05.2018

 

 

 

REZULTATUL

 

Interviului la examenul organizat în data de 29.05.2018,  de promovare

 în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici

din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

 I. Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctajinterviu Rezultat interviu ADMIS/RESPINS
1 Floroiu Ramona- Mariana 88,67 puncte ADMIS

II. Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctajinterviu Rezultat interviu ADMIS/RESPINS
1 Iordache Elena 96,34 puncte ADMIS

III. Serviciul Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctajinterviu Rezultat interviu ADMIS/RESPINS
1 Neacșu Nicolae- Bogdan 85,67 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

–    sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte;

–  candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afisat astazi, 31.05.2018, ora 1200 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

 

 

 

SECRETAR

Georgescu Elena

REZULTATUL Interviului la examenul organizat în data de 29.05.2018