JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 5740/5741/04.04.2019

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 28.03.2019, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe – Pitești, respectiv 1 post de educator puericultor debutant şi 2 posturi de îngrijitoare

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

 

I. Pentru postul vacant de educator puericultor debutant:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu

ADMIS/RESPINS

1. Gărăiman Georgeta  80 puncte ADMIS

 

II. Pentru posturile vacante de îngrijitoare:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Rezultat interviu

ADMIS/RESPINS

1. Guţă Elena 90 puncte ADMIS
2. Luţă Elena- Nicoleta 88 puncte ADMIS
3. Stănescu Georgeta 60 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

– sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
– candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.
Afisat astazi, 04.04.2019, ora 1400, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar Comisie Concurs
Georgescu Elena

Rezultatul interviului pentru concursul organizat in data de 28.03.2019