JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de concurs

Nr.  3362 / 22/02/ 2021

REZULTATUL

privind VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE REALIZAREA A TRANSFERULUI pentru funcționarii publici care au solicitat ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasă I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice, prin transfer la cerere

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultat selecţie dosare ADMIS/RESPINS Motivul respingerii  
  1   BARBU MARIA     ADMIS   –
2   POPONETE ELENA     ADMIS   –

     Funcționarii publici declarați admiși vor susține proba interviului în data de 25.02.2021, ora 16:30, la sediul Direcție de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

        Afişat astăzi, 22.02.2021 ora 15:30 la sediul și pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti (www.dasp.ro).

          Secretar comisie

Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul privind verificarea conditiilor de realizare a transferului pentru functionarii publici