JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Nr. 23318/08.12.2022

REZULTATUL

probei interviului la examenul  de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 05.12.2022

 Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) și art. 671 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei interviu:

Nr. crt.Funcția publicăCandidatulInstituția/ CompartimentPunctajul probei interviuRezultatul probei interviu  
1Consilier, clasa I, grad profesional superior21527SPCAT  94 puncteADMIS
2Inspector, clasa I, grad profesional superior21528SBSPF  93 puncteADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 63 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

– sunt declaraţi admişi la proba interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      – candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului interviului, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

            Afisat astazi, 08.12.2022, ora 1400 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare in grad profesional a functionarilor publici-05.12.2022