JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisiile de concurs

Nr. 21779/21780/22.12.2020

REZULTATUL

probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante  din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 17.12.2020

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) și art. 671 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere Funcția publică Instituția/ Compartimentul Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu  
1 20284 inspector, clasa I, grad profesional principal Serviciul Financiar- Contabilitate  84,66 puncte ADMIS
2 20285 inspector, clasa I, grad profesional debutant Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară  63,33 puncte ADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 63 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

– sunt declaraţi admişi la proba interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      – candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului interviului, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

            Afisat astazi, 22.12.2020, ora 1300 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 17.12.2020