JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.  13317/30.06.2022

REZULTATUL

probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii, organizat în data de 27.06.2022

 Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) și art. 671 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei interviu:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere)Funcția publicăInstituția/ CompartimentulPunctajul probei interviuRezultatul probei interviu  
111909referent, clasa III, grad profesional asistentServiciul Personal, Juridic, Securitatea Munci  93 puncteADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 63 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

– sunt declaraţi admişi la proba interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      – candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului interviului, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

            Afisat astazi, 30.06.2022, ora 1400  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 27.06.2022