JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisiile de concurs

Nr. 10673/ 10674/ 10675/ 02.06.2022

REZULTATUL

probei interviu la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 30.05.2022

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) și art. 671 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/ examen al candidatuluiFuncția publicăInstituția/ CompartimentPunctajul probei interviuRezultatul probei interviu  
28982Consilier, clasa I, grad profesional principalDAS/S.F.C.97,66 puncteADMIS
18537Inspector, clasa I, grad profesional superiorDAS/S.P.C.A.T.94 puncteADMIS
38711Inspector, clasa I, grad profesional superiorDAS/ S.P.P.H.P.V.92 puncteADMIS
48536Inspector, clasa I, grad profesional principalDAS/ S.P.C.A.T.83 puncteADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 63 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

– sunt declaraţi admişi la proba interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      – candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului interviului, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

            Afisat astazi, 02.06.2022, ora 1400 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici