JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisiile de concurs

Nr. 13670/13671/13672/03.09.2020

REZULTATUL

probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 31.08.2020

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) și art. 671 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt. Funcția publică Candidatul Instituția/ Compartiment Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu  
1 Inspector, clasa I, grad profesional superior 12886 DAS/ S.F.C.A.P.I.A 92 puncte ADMIS
2 Inspector, clasa I, grad profesional principal 12700 DAS/ S.B.S.P.F. 86 puncte ADMIS
3 Consilier, juridic, clasa I, grad profesional principal 12771 DAS/ S.P.J.S.M. 73 puncte ADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 63 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

– sunt declaraţi admişi la proba interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      – candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului interviului, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

            Afisat astazi, 03.09.2020, ora 1400 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 31.08.2020