JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 851/20.01.2016

 

 

 

 

REZULTATUL
probei practice la concursul organizat în data de 18.01.2016,
pentru ocuparea postului contractual vacant de masor
din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba practică Rezultat proba practică

ADMIS/RESPINS

1 Albu Raul Adrian 100 ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

–    sunt declaraţi admişi la proba practică, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei practice.

 

Interviul se va susţine în data de 22.01.2016, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Interviul poate fi susținut doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică.

 

Afisat astazi, 20.01.2016, ora 1500 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs
Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de masor din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară