JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 19200/19201/07.12.2018

 

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 06.12.2018,

 pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante

din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

I.  Pentru postul contractual vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Tănase Mariana 82,33 puncte ADMIS
2 Guță Elena ABSENT

 

II. Pentru postul contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

    1. Ghimpețeanu Rodica- Ionela 57 puncte ADMIS
    2. Șoava Alina- Elena 57 puncte ADMIS
    3. Dan Carmen- Mihaela 50 puncte ADMIS
   4. Dincă Ramona- Mariana 30 puncte RESPINS
   5. Petculescu Nicoleta- Daniela 17 puncte RESPINS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Interviul se va susţine în data de 12.12.2018, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Afisat astazi, 07.12.2018, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

Rezultatul probei scrise a concursului organizat in data de 06.12.2018