JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisiile de concurs

Nr. 21555/21556/21557/17.12.2020

REZULTATUL

probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 17.12.2020

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) și art. 671 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere Funcția publică Instituția/ Compartimentul Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise  
1 20285 inspector, clasa I, grad profesional debutant Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară 95,16 puncte ADMIS
2 20572 inspector, clasa I, grad profesional debutant Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară 36,16 puncte RESPINS
3 20565 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii 28,5 puncte RESPINS
4 20566 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii  15,5 puncte RESPINS
5 20567 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii ABSENT RESPINS
6 20284 inspector, clasa I, grad profesional principal Serviciul Financiar- Contabilitate  69 puncte ADMIS
7 20571 inspector, clasa I, grad profesional principal Serviciul Financiar- Contabilitate 42,66 puncte RESPINS

NOTĂ:

           Conform prevederilor art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 63 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

– sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      – candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Interviul se va susţine în data de 22.12.2020, ora 0900 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

            Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

            Afisat astazi, 17.12.2020, ora 1800  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante