JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Nr. 4676/19.03.2019

 

 

 

 

REZULTATUL

 

probei scrise la concursul organizat în data de 19.03.2019,

pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasă I, grad profesional superior,  din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat probă scrisă

ADMIS/RESPINS

1 Zamfir Ramona- Mariana 85,67 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Interviul se va susţine în data de 25.03.2019, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

  •         Afisat astazi, 19.03.2019, ora 1430 la sediul și pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

Secretar comisia de concurs:

                                                      

          Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul probei scrise la concursul din 19.03.2019