JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL  PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 5162 /19.03.2021

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de18.03.2021,

 pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești, respectiv- 1 post de muncitor calificat II (bucătar) și 1 post de administrator I

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Pentru postul de muncitor calificat II (bucătar)

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1   Șerbănescu Elena-Denisia         76 puncte   ADMIS
2   Popa Gheorghița   40  puncte   RESPINS

Pentru postul de administrator I

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Dima Mirela      87    puncte ADMIS
2 Răduț Nicoleta-Mihaela 69   puncte ADMIS
3 Grigorescu Consuela-Mihaela 59    puncte ADMIS
4 Din Ioana-Denisa 40    puncte RESPINS
5 Preda Ion 20   puncte RESPINS
6 Mușat Mihaela 12   puncte RESPINS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 24.03.2021, ora 0900 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 19.03.2021, ora 1000 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 18.03.2021