JUDETUL ARGES

JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Nr. 23095/05.12.2022

REZULTATUL

probei scrise la concursul/examenul organizat în data de 05.12.2022,  de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) și art. 671 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Funcția publicăCandidatulInstituția/ CompartimentPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise  
1Consilier , clasa I, grad profesional superior21527DAS/ S.P.C.A.T. 89,66 puncteADMIS
2Inspector, clasa I, grad profesional superior21528DAS/ S.B.S.P.F.91,66 puncteADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 63 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

– sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      – candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Interviul se va susţine în data de 08.12.2022, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

            Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

            Afisat astazi, 05.12.2022, ora 1500 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Rezultatul probei scrise la  concursul/examenul de promovare in grad profesional al functionarilor publici-05.12.2022