JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 6989/14.04.2022

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 13.04.2022, pentru ocuparea a unui post contractual vacant de administrator I din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS
1Grigorescu Consuela-Mihaela82,3 puncteADMIS
2Stîngă Cristina12 puncteRESPINS
3Dumitru Elena-Dorina0 puncteRESPINS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

     Interviul se va sustine in data de 19.04.2022, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

          Afisat astazi, 14.04.2022, ora 11:00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 6969/14.04.2022

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 13.04.2022, pentru ocuparea a unui post contractual vacant de muncitor calificat III (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS
1Marin Mariana21 puncteRESPINS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

     Interviul se va sustine in data de 19.04.2022, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

          Afisat astazi, 14.04.2022, ora 11:00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data 13.04.2022 pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator I si a unui post contractual vacant de muncitor calificat III (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești