JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 6289/04.05.2017

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 03.05.2017,

 pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de administrator I – ½ normă

și a 5 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV ( bucătar)

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

  1. Pentru posturile contractuale vacante de administrator I – ½ normă:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Toma Mariana- Larisa 93 puncte ADMIS
2 Popescu Loredana- Iustina 84 puncte ADMIS
3 Cîrstea Elena 52 puncte ADMIS
4 Șerban Lavinia- Mariana 20 puncte RESPINS
5 Motoran Cristian- Lucian ABSENT

 

 

  1. Pentru posturile contractuale vacante de muncitor calificat IV (bucătar):

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Dănălache Adriana 89 puncte ADMIS
2 Coman Marian 74,33 puncte ADMIS
3 Ion Floarea 74 puncte ADMIS
4 Marinescu Camelia 61,66 puncte ADMIS
5 Roșoagă Mihaela 51,33 puncte ADMIS
6 Tudor Cristina 50 puncte ADMIS
7 Minea Maria 40 puncte RESPINS
8 Toma Marinela 24,66 puncte RESPINS
9 Ion Alexandra 23 puncte RESPINS
10 Săndulescu Maria- Magdalena 19 puncte RESPINS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 09.05.2017, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Afisat astazi, 04.05.2017, ora 1500 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro)..

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 03.05.2017