JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 179/06.01.2017

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 05.01.2017, pentru ocuparea a 7 posturi contractuale vacante de administrator I – ½ normă, 1 post contractual vacant de administrator II

și 6 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV (bucătar)

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

  • Pentru posturile contractuale vacante de administrator I – ½ normă:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS
1 Dumitrache Maria- Camelia 100 puncte ADMIS
2 Dan Ageanina- Marcela 97 puncte ADMIS
3 Voinea Constanța 97 puncte ADMIS
4 Oanță Camelia 70 puncte ADMIS
5 Nuță Marinela 67 puncte ADMIS
6 Șerban Lavinia- Mariana ANULAT
7 Dogaru Elena- Rodica ABSENT
8 Spînu Aurora- Nicoleta ABSENT

 

  • Pentru postul contractual vacant de administrator II:

 

  1.  
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS
1 Iliescu Marinela- Camelia 100 puncte ADMIS
2 Păunescu Violeta 63 puncte ADMIS
3 Necula Mihaela                                ABSENT

 

  • Pentru posturile contractuale vacante de muncitor calificat IV (bucătar):

 

  1.  
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS
1 Mostrogan Ion 91 puncte ADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.   Interviul se va susţine în data de 11.01.2017, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.         Afisat astazi, 06.01.2017, ora 1130 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro)..Georgescu Elena
  • Secretar Comisie Concurs
  •    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.
  •      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 05.01.2017, pentru ocuparea a 7 posturi contractuale vacante de administrator I – ½ normă, 1 post contractual vacant de administrator II și 6 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV (bucătar)