JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIULUI PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.   13813/06.07.2022      

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de  05.07.2022, pentru ocuparea  a 3 posturi contractuale vacante de asistent medical principal (PL) și 2 posturi contractuale vacante de asistent medical debutant (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat ale probei scrise:

Pentru posturile de asistent medical principal (PL)

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1Stan Elena54,5  puncteADMIS
2Roșu Elena-Zina52 puncteADMIS
3Angelescu Mariana50 puncteADMIS
4Badea Magdalena50 puncteADMIS
5Gherghina Alina-Elena50 puncteADMIS
6Gheorghe Larisa-Maria34 puncteRESPINS
7Gămănuși Ioana26,5 puncteRESPINS
8Conghilete Elena-Daniela25,5 puncteRESPINS
9Stan Cristina-Agatia10,5 puncteRESPINS
10Grigore Vladimir-BogdanABSENT

Pentru posturile de asistent medical debutant (PL)

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1Șerban Mariana-Roxana 72  puncteADMIS
2Stoica Rodica-Cristina50  puncteADMIS
3Bălăceanu Doina-Elena  50 puncteADMIS
4Chirvasiu Mihaela  50 puncteADMIS
5Gavrilescu Maria-Corina  40,5 puncteRESPINS
6Burcioiu Mihaela-Laura  31  puncteRESPINS
7Slabu Cristina-Andreea  28,5  puncteRESPINS
8Savu Roxana-Elena  24 puncteRESPINS
9Roiban-Filip Nicoleta  22 puncteRESPINS
10Botan Alina-Georgiana  20 puncteRESPINS
11Onică Maria-Valentina  19 puncteRESPINS
12Ionescu Ana-Maria  18 puncteRESPINS
13Pandelică Florina-Bianca  4,5  puncteRESPINS
14Belu Anamaria                ABSENT
15Iordache Mariana-Claudia                ABSENT
16Oprea Iuliana-Mariana                ABSENT
17Toader Diana-Maria                ABSENT

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 11.07.2022, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 06.07.2022, ora 15:30 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (www.dasp.ro).

.

Secretar Comisie de Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 05.07.2022 pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de asistent medical principal (PL) și 2 posturi contractuale vacante de asistent medical debutant (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară