JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.13814/06.07.2022

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 05.07.2022,  pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de asistent medical (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS
 1Voinea Maria-Ștefania63,5 puncteADMIS
 2Ivașcu Ana-Maria57,5 puncteADMIS
 3Dumitru Steluța-Iulia50 puncteADMIS
 4Moagă Florentina-Mădălina50 puncteADMIS
 5Zamfirescu Carmen-Costiana50 puncteADMIS
 6Lixăndroiu Virginia38 puncteRESPINS
Cîrstea George-Cătălin35 puncteRESPINS
8Constantinescu Mihaela34,5 puncteRESPINS
 9Ilie Florentina-Claudia34 puncteRESPINS
10 Mocanu Cristina-Loredana27,5 puncteRESPINS
 11Badea Daniela27 puncteRESPINS
 12Nicolae Florina-Manuela27 puncteRESPINS
 13Buchete Carmen-Laura26,5 puncteRESPINS
 14Baicea Elena-Mihaela22,5 puncteRESPINS
 15Marin Mirela-Steluța22 puncteRESPINS
 16Marin Adriana21,5 puncteRESPINS
 17Ionescu Loredana-Maria19 puncteRESPINS
18Udroiu Elena-Mădălina18,5 puncteRESPINS
19 Picui Mihaela-Elena18 puncteRESPINS
20Iosif Elena-Mihaela14 puncteRESPINS
21 Georgescu Bianca-Elena10 puncteRESPINS
22Mărășoiu Clara-Florina10 puncteRESPINS
23Preda Oana-Mihaela8 puncteRESPINS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

     Interviul se va sustine in data de 11.07.2022, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

          Afisat astazi, 06.07.2022, ora 14:00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 05.07.2022