JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 12459/08.09.2017

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 07.09.2017,

 pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante de îngrijitoare

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1. Săndulescu Maria- Magdalena 98 puncte ADMIS
2. Tronaru Niculina 97 puncte ADMIS
3. Năstăsescu Nicoleta- Georgiana 89,33 puncte ADMIS
4. Țîntoacă Irina- Elena 81 puncte ADMIS
5. Hristea Viorica- Valentina 77 puncte ADMIS
6. Gheorghe Luminița 71,33 puncte ADMIS
 7. Preda Veronica- Cristina 61,66 puncte ADMIS
8. Popescu- Manea Simona- Gabriela 61 puncte ADMIS
9. Negoiță Mihaela- Roxana 50,33 puncte ADMIS
10. Onică Maria- Valentina 50 puncte ADMIS
11. Mohora Florina 47 puncte RESPINS
12. Bălan Maria- Cristina 43 puncte RESPINS
13. Ragamentu Mariana 30 puncte RESPINS
14. Bîrleanu Luminița- Nina 29 puncte RESPINS
15. Stănescu Nicoleta 29 puncte RESPINS
16. Radu Simona- Virginia 27 puncte RESPINS
17. Floarea Cătălina- Larisa 22 puncte RESPINS
 18. Nedelea Nicoleta- Liana 22 puncte RESPINS
19. Mitrici Andreea- Georgiana 21 puncte RESPINS
20. Curelea Amelia- Iulia 18 puncte RESPINS
21. Enescu Sorina- Elena 18 puncte RESPINS
22. Niță Mihaela- Nicoleta 15 puncte RESPINS
23. Foanță Irina- Gabriela 15 puncte RESPINS
24. Boroi Elena 10 puncte RESPINS
25. Pribeagu Maria- Marinela 10 puncte RESPINS
26. Dumitru Camelia 10 puncte RESPINS
27. Mocanu Mariana 8 puncte RESPINS
28. Grigore Adriana- Loredana 6 puncte RESPINS
29. Manolache Ioana- Valerica 2 puncte RESPINS
30. Popa Teodora- Victorița 1 punct RESPINS
31. Brădeanu Aurelia 1 punct RESPINS
32. Buricea Petruța- Lavinia ABSENT
33. Dumitrescu Roxana- Maria ABSENT
34. Popescu Georgiana- Iuliana ABSENT
35. Prunescu Irina- Andreea ABSENT
36. Voicu Argentina- Mihaela ABSENT

 

NOTĂ:

 

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 13.09.2017, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Afisat astazi, 08.09.2017, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 07.09.2017