JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL  PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 330/10.01.2019

 

REZULTATUL

 

probei scrise la concursul organizat în data de 09.01.2019, pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Ilie Alina-Georgiana  91 puncte ADMIS
2 Preda Veronica-Cristiana  80 puncte ADMIS
3 Turbatu Najia-Narcisa  80 puncte ADMIS
4 Dinescu Maria-Eugenia  76 puncte ADMIS
5 Bălașa Mihaela  74 puncte ADMIS
6 Alexe Valeriu-Petruț   72 puncte ADMIS
7 Gărăiman Georgeta   71 puncte ADMIS
8 Vlad Florina-Ecaterina   40 puncte RESPINS
9 Birthler Virginia-Loredana   32  puncte RESPINS
10 Anghel Adriana-Elena   25  puncte RESPINS
11 Curea Elena-Cristina    22 puncte RESPINS
12 Drăghici Ionela-Mariana     21,5 puncte RESPINS
13 Țugurel Alexandra-Mădălina      16  puncte RESPINS
14 Andronie Ionela-Irina       14  puncte RESPINS
15 Mincă Anca-Andrada       12 puncte RESPINS
16 Blăguță Anca        11 puncte RESPINS
17 Tudor Magdalena-Alina         10 puncte RESPINS
18 Petre Mariana          8   puncte RESPINS
19 Crăciun Ionela-Mădălina                      ABSENT
20 Ionescu Elena-Denisa                       ABSENT
21 Sinescu Georgeta                       ABSENT

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 15.01.2019, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 10.01.2018, ora 1500 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar comisie de concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 09.01.2019