JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL  PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.  8962/10.05.2022

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 09.05.2022, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical (PL), din cadrul Centrului de Îngrijire și  Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1Vîlcica Mariana-Mădălina  67,30  puncteADMIS
2Iosif Elena-Mihaela  8  puncteRESPINS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –     candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

         Afisat astazi, 10.05.2022, ora 1130 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 09.05.2022