JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 12818/11.11.2016

 

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 10.11.2016,  

pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef serviciu, gradul II – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS
1 Bălan Denisa- Elena  88 puncte ADMIS
2 Dinu Liliana- Camelia  87 puncte ADMIS
3 Voinea Daniela  21,5 puncte RESPINS
4 Gîrbea Daniela- Luminița  11,5 puncte RESPINS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Interviul se va susţine în data de 16.11.2016, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 11.11.2016, ora 1100 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 10.11.2016, pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef serviciu, gradul II – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești