JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL  PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 20923/11.11.2021

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea post contractual vacant de referent treaptă profesională II din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară.

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS 
1Cruceru Gheorghe88      puncteADMIS 
2Chiriță Corina-Maria40,83 puncteRESPINS 
3Codău Niculina35      puncteRESPINS 
4Rădulescu Adelina-Elisabeta26,5   puncteRESPINS 
5Țugurel Alexandra-Mădălina28      puncteRESPINS 
6Iancu Roxana-Eugenia 21,5    puncteRESPINS 
7Groșanu Florica14,5   puncteRESPINS 
8Ciuchendea Luiza-Selena7,5   puncteRESPINS 
9Morlovea Alina-Elena5,5   puncteRESPINS 
10Nilă Ionela3     puncteRESPINS 
11Niță Elena-MădălinaABSENT
12Ristache Cristian-ViorelABSENT

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 16.11.2021, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 11.11.2021, ora 11:00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Pașol Daniela 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea postului contractual vacant de referent treaptă profesională II din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară