JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 6873/12.04.2022

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 11.04.2022, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS 
 1Șerban Claudia-Melania72,4 puncteADMIS 
2Duțu Georgeta-Elena65 puncteADMIS 
 3Mirică Florina38,5 puncteRESPINS 
 4Sibiceanu Ana-Maria36,5 puncteRESPINS 
 5Grigore Georgiana-Florina25 puncteRESPINS 
 6Albu Ionela-Roxana19 puncteRESPINS 
 7Neacșu Dorina-Sanda19 puncteRESPINS 
Pletea Andreea-Marinela18,5 puncteRESPINS 
Irimia Giorgiana-Alina16 puncteRESPINS 
 10Popescu Maria16 puncteRESPINS 
 11Badea Georgiana-Grațiela15 puncteRESPINS 
 12Ion Ana-Maria-Gabriela14 puncteRESPINS 
 13Stroe Daniela-Carmen11,5 puncteRESPINS 
 14Micu Elena-Veronica11 puncteRESPINS 
 15Popescu Luminița-Simona11 puncteRESPINS 
 16Mihalache Oana-Valentina10,5 puncteRESPINS 
 17Marin Mariana9 puncteRESPINS 
 18Dobre Camelia8 puncteRESPINS 
 19Iliescu Constanța-Florina7,5 puncteRESPINS 
20 Soare Nicoleta6,5 puncteRESPINS 
 21Chițu LuminițaABSENT
 22Oprescu Valerica-MihaelaABSENT
23 Străulescu Lidia-MihaelaABSENT

NOTĂ:

Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

          Afisat astazi, 12.04.2022, ora 14:00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 11.04.2022 pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești