JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.12577/12.09.2017

 

 

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 11.09.2017, pentru ocuparea

a 3 posturi contractuale temporar vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și  Educație Timpurie Creșe Pitești

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următle rezultate ale probei scrise:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Boroi Elena 70 puncte ADMIS
2 Floarea Cătălina-Larisa 58 puncte ADMIS
3 Grigore Adriana-Loredana 50 puncte ADMIS
4 Bîrleanu Luminița-Nina 34 puncte RESPINS
5 Vîlcu Mariana-Florentina 10 puncte RESPINS
Săndulescu Maria-Magdalena ABSENT           –

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 15.09.2017, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Afisat astazi, 12.09.2017, ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

 

                                               Secretar comisie de concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 11.09.2017, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale temporar vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești