JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL  PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 15610/12.09.2019

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Tanasă Cosmina-Adriana 85 puncte ADMIS
2 Popescu Mirela-Doina 81 puncte ADMIS
3 Iancu Andreea-Monalisa 80 puncte ADMIS
4 Micu Ana-Maria 66 puncte ADMIS
5 Vasile Anca 65 puncte ADMIS
6 Gheorghe Cristina-Ramona 60 puncte ADMIS
7 Din Mădălina-Ina 56 puncte ADMIS
8 Costeleanu Mariana-Paula 55 puncte ADMIS
9 Udroiu Elena-Cristina 52 puncte ADMIS
10 Nicolae Iliana-Adina 40 puncte RESPINS
11 Manole Ana-Maria 37 puncte RESPINS
12 Țîntoacă Irina-Elena 35 puncte RESPINS
13 Dincă Ramona-Mariana 32 puncte RESPINS
14 Ristea Valentina 32 puncte RESPINS
15 Sandu Monica-Creola 29 puncte RESPINS
16 Ciobanu Ioana-Dorina 20 puncte RESPINS
17 Petre Mariana 13 puncte RESPINS
18 Stănescu Georgeta 7 puncte RESPINS
19 Ghimigiu-Pătrașcu Andreea-Isabella 4 puncte RESPINS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 17.09.2019, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 12.09.2019, ora 1400 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești