JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.8266/13.06.2017

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 12.06.2017,

 pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS
1 Ion Florina 83 puncte ADMIS
2 Bărzăune Petruța 51 puncte ADMIS
3 Mocanu Mariana 39 puncte              RESPINS

 

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
  • candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 16.06.2017, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Afisat astazi, 13.06.2017, ora 12,30 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

                                                     

                                                

 

 

                                                  Secretar Comisia de concurs

                                                  Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 12.06.2017, pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor