JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 15048/13.10.2017

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 12.10.2017, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante (1 post de asistent social principal, 1 post de paznic și 1 post de guard din  cadrul Adăpostului de Noapte Nord)

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

  1. Pentru postul contractual vacant de asistent social principal din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Țintea-Karaghiaur Gheorghe-Valentin 70,50 puncte ADMIS

 

  1. Pentru postul contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Stan Gabriel-Marian 81,00 puncte ADMIS

 

 

  1. Pentru postul contractual vacant de guard din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Ciurezu Florina 83,00 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 18.10.2017, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Afisat astazi, 13.10.2017, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

Secretar Comisie de Concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 12.10.2017