JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL  PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 22749/13.12.2019

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 12.12.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:  2 posturi de îngrijitore, 2 posturi de asistent medical principal (PL) și 1 post de muncitor calificat (IV)bucătar

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Pentru posturile de îngrijitoare:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Băjan Sorina 62 puncte ADMIS
2 Băețică Georgeta 57 puncte ADMIS
3 Sibiceanu Ana-Maria 38 puncte RESPINS
4 Toma Cristina 22 puncte RESPINS
5 Călina Rodica 21 puncte RESPINS
6 Ionescu Cornelia 17 puncte RESPINS
7 Păun Alina-Mirela 17 puncte RESPINS
8 Chelu Maria-Laura 15 puncte RESPINS
9 Blidaru Daniela 14 puncte RESPINS
10 Din Mihaela 14 puncte RESPINS
11 Ilie Lola-Cristina 10 puncte RESPINS
12 Troacă Mariana 5 puncte RESPINS
13 Chiliment Gheorghița-Aurelia 4 puncte RESPINS
14 Lepădatu Mariana 4 puncte RESPINS
15 Ioana Marinela 2 puncte RESPINS
16 Șerban-Venescu Ioana-Florentina  2puncte RESPINS
17 Naicu Elena 1 punct RESPINS

Pentru posturile de asistent medical principal (PL):

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Popa Ileana-Pușa 80 puncte ADMIS
2 Gămănuși Ioana 76 puncte ADMIS
3 Gherase Maria-Mădălina 55 puncte ADMIS
4 Neacșu Dafinița-Georgeta 36 puncte RESPINS
5 Moise Elena-Luminița 32 puncte RESPINS
6 Tișu Daniela 29 puncte RESPINS
7 Necula Nicoleta 16 puncte RESPINS
8 Nedelcu Cornelia-Paula 14,5 puncte RESPINS

Pentru postul de muncitor calificat IV (bucătar):

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Vîlcica Aurica-Florina 60 puncte ADMIS
2 Stoian Elena-Constanța 20 puncte RESPINS
3 Ivașcu Floriana 10  puncte RESPINS
4 Popescu Adriana-Mihaela 9 puncte RESPINS
5 Oprescu Florentina 2puncte RESPINS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 17.12.2019, ora 1100 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 13.12.2019, ora 12:30 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 12.12.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești