JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 23134/14.12.2021

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 13.12.2021, pentru ocuparea post contractual vacant de muncitor calificat III (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS
1Florea IulianABSENTRESPINS
2Teiușeanu IoanaABSENTRESPINS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

         Afisat astazi, 14.12.2021, ora 11:00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 23135/14.12.2021

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 13.12.2021, pentru ocuparea post contractual vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS
1Codău Niculina39 puncteRESPINS
2Sibiceanu Ana-Maria25 puncteRESPINS
3Bolbea Nicoleta23 puncteRESPINS
4Popescu Maria21 puncteRESPINS
5Popa Georgeta11 puncteRESPINS
6Durcă Veronica – Gabriela8 puncteRESPINS
7Paloși Reta – Georgiana5,5puncteRESPINS
8Șerban Claudia – MelaniaABSENT

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –     candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

          Afisat astazi, 14.12.2021, ora 11:00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 13.12.2021 pentru posturile de muncitor calificat III (bucatar) si ingrijitoare