JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 841/15.01.2021

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 14.01.2021, pentru ocuparea postului contractual vacant de referent, treaptă profesională IA din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică Administrativ

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1.   Tănase Mariana 70 puncte ADMIS
2.   Popescu Camelia- Florentina 44,33 puncte RESPINS
3.   Oprea Geta- Daniela 37 puncte RESPINS
4.   Codău Niculina 31,33 puncte RESPINS
5.   Niță Elena- Mădălina 27 puncte RESPINS
6.   Preda Ion 23,33 puncte RESPINS
7.   Drăgușin Adriana- Iuliana 12 puncte RESPINS
8.   Marin Angelica 11 puncte RESPINS
9.   Mușat Mihaela 6 puncte RESPINS
10.   Diaconescu Antoaneta Elena ABSENT
11.   Floricică Alina- Elena ABSENT

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 20.01.2021, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 15.01.2021, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Comisia de Concurs

Secretar

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 14.01.2021