JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL  PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 18533/17.10.2019

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 16.10.2019, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 POPA ANCUȚA 92 puncte ADMIS
2 DOBRESCU ELENA 80 puncte ADMIS
3 RĂDUȚ NICOLETA-MIHAELA 68  puncte ADMIS
4 ENACHE VASILICA-DANIELA 52 puncte ADMIS
5 IOAN FLORENTINA-IULIANA 37 puncte RESPINS
6 OPREA IONELA-ROXANA 34  puncte RESPINS
7 ȘERBOIANU FLOAREA-GHERGHINA 25 puncte RESPINS
8 DIN N. MIHAELA 21 puncte RESPINS
9 MANOLE ANA-MARIA 19 puncte RESPINS
10 NEDELEA NICOLETA-LIANA 19 puncte RESPINS
11 SANDU MARIANA 18 puncte RESPINS
12 NICULOIU IOANA 17 puncte RESPINS
13 PĂUN IRINA-AURELIA 17 puncte RESPINS
14 STOEAN ELENA-MAGDALENA 16 puncte RESPINS
15 BEZNĂ ANDREEA 16 puncte RESPINS
16 CÎRLĂNARU GABRIELA 15 puncte RESPINS
17 DIN I. MIHAELA 15 puncte RESPINS
18 TĂNASE ALINA 14  puncte RESPINS
19 RĂDULESCU ADELINA-ELISABETA 14 puncte RESPINS
20 ION MIHAELA-CRISTINA 14 puncte RESPINS
21 COJA MARIA 13 puncte RESPINS
22 ȘERBAN-VENESCU IOANA-FLORENTINA 10 puncte RESPINS
23 SANDU ELENA-CAMELIA 10 puncte RESPINS
24 POPESCU MARIA 9 puncte RESPINS
25 TEODORESCU AURELIA 9 puncte RESPINS
26 BURICEL MARINELA-IULIANA 9 puncte RESPINS
27 UIDUMAC GEORGIANA-ANDREEA  6 puncte RESPINS
28 IVĂNOIU LUMINIȚA 5 puncte RESPINS
29 BUZINCU DORINA 5 puncte RESPINS
30 RUȘANU VERGINIA-CONSTANȚA 4 puncte RESPINS
31 VÎLCU NICOLETA-ANDREEA 4 puncte RESPINS
32 BĂJAN SORINA 4 puncte RESPINS
33 BURCIOIU ANA-MARIA 3 puncte RESPINS
34 CÎRSTEA GEORGETA-DANIELA 2 puncte RESPINS
35 GHERZAN LENUȚA 2 puncte RESPINS
36 GHEORGHE MARIA-MANUELA 1 punct RESPINS
37 DRĂGHIȚĂ VICTORIA ABSENT
38 ENACHE FLORICICA-CĂTĂLINA ABSENT
39 ION IOANA ABSENT
40 IONESCU CORNELIA ABSENT
41 LUPU ELENA ABSENT
42 MARIN MIRELA-DANIELA ABSENT
43 MATEI CĂTĂLINA-ALEXANDRA ABSENT
44 MICU FELICIA ABSENT
45 NEACȘU CRISTINA-CONSTANTINA ABSENT
46 TUDOR CONSTANȚA-GEANINA ABSENT

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 22.10.2019, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 17.10.2019, ora 16,30 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 16.10.2019