JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr 22917 / 17.12.2019                                                          

REZULTATUL

probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 16.12.2019

I. Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat probă scrisă    ADMIS/RESPINS
1 Pașol Daniela 71,67 puncte ADMIS
2 Mărgescu Virginia- Elena 50 puncte ADMIS

II. Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat probă scrisă    ADMIS/RESPINS
1 Duță Steluța- Claudia 50,33 puncte ADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Interviul se va susţine în data de 19.12.2019, ora 1200 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

            Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

            Afisat astazi, 17.12.2019, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Georgescu Elena

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 16.12.2019