JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr.706/18.01.2016

 

 

 

REZULTATUL
probei scrise la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului
contractual vacant de asistent medical comunitar, din cadrul Serviciului de Asistență Medicală –
Compartimentul Asistență Medicală Comunitară

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa

Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Necula Lucreția-Luminița 77,35 puncte ADMIS

 

 

NOTĂ:

 

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

–    sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Interviul se va susţine în data de 21.01.2016, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 18.01.2016, ora 1530 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

 

 

Secretar Comisie de Concurs
Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18.01.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar, din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Comunitară