JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL  PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 19542/19.11.2020

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 18.11.2020, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:  – 3 posturi de îngrijitoare și 1 post de administrator I

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Pentru posturile de îngrijitoare:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Chiriac Afrodita-Florenta 95 puncte ADMIS
2 Matei Cătălina-Alexandra 95 puncte ADMIS
3 Ciobanu Felicia 89 puncte ADMIS
4 Mirică Florică 39 puncte RESPINS
5 Dumitrescu Mariana 34 puncte RESPINS
6 Pîrvu Mihaela 31 puncte RESPINS
7 Bunea Maria 29 puncte RESPINS
8 Mușat Florina-Daniela 28 puncte RESPINS
9 Popescu Maria 27 puncte RESPINS
10 Enache Oneta 25 puncte RESPINS
11 Diaconescu Camelia-Mirela 22 puncte RESPINS
12 Niculoiu Doina 22 puncte RESPINS
13 Petria Camelia 19 puncte RESPINS
14 Tănase Florina-Crina 10 puncte RESPINS
15 Neagu Maria 9 puncte RESPINS
16 Avadanei Victoria 9 puncte RESPINS
17 Chisălău Andreea-Maria 6 puncte RESPINS
18 Costache Florica 6 puncte RESPINS
19 Dumitru Corina-Maria 6 puncte RESPINS
20 Durnea Cristina-Adela ABSENT
21 Ghergu Angela-Ionica ABSENT
22 Neagu Paula ABSENT
23 Popa Georgeta ABSENT
24 Sibicianu Ana-Maria ABSENT
25 Stanciu Florina ABSENT
26 Udrea Profira-Pușa ABSENT
27 Zaidel Adriana-Cristina ABSENT

Pentru postul de administrator I:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Ionescu Adriana Mihaela 67,5 puncte ADMIS
2 Barbu Marioara 37,5 puncte RESPINS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 24.12.2019, ora 900 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 19.11.2020, ora 15:30 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18.11.2020