JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.16232/20.09.2019

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea

unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și  Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Sibiceanu Ana-Maria 68 puncte ADMIS
2 Enache Vasilica-Daniela 39 puncte RESPINS
3 Rădulescu Adelina-Elisabeta 34 puncte RESPINS
4 Chirvasiu Mihaela 26 puncte RESPINS
5 Brînzea Ștefania-Loredana 12 puncte RESPINS
6 Necula Iuliana-Elena 12 puncte RESPINS
7 Popescu Maria 10 puncte RESPINS
8 Militaru Iulica-Gica 0 puncte RESPINS
9 Antohi Marilena   ABSENT

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 25.09.2019, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 20.09.2019, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar  comisie de concurs :    

                       Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 19.09.2019, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești