JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITESTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 3197/22.02.2019

 

 

REZULTATUL

 

probei scrise la concursul organizat în data de 21.02.2019,

 pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

Șerbănescu Elena- Denisia 83 puncte ADMIS
      2. Ionescu Nicoleta- Nadia 70 puncte ADMIS
     3. Boroi Elena 67 puncte ADMIS
     4. Georgescu Elena- Rodica 36 puncte RESPINS
    5. Răduț Nicoleta- Mihaela 36 puncte RESPINS
    6. Luță Elena- Nicoleta 24 puncte RESPINS
   7. Băețică Georgeta 23 puncte RESPINS
   8. Dumbravă Elena Manuela 23 puncte RESPINS
   9. Stănescu Georgeta 23 puncte RESPINS
  10. Badea Mariana- Simona 21 puncte RESPINS
  11. Ciubotaru Ionica 21 puncte RESPINS
  12. Bunea Lina 20 puncte RESPINS
  13. Curelea Anca- Cristina- Elena 20 puncte RESPINS
  14. Chiricioiu Mihaela 18 puncte RESPINS
  15. Micu Florentina- Gabriela 18 puncte RESPINS
  16. Sandu Elena 17 puncte RESPINS
  17. Ghinea Viorela Elena 16 puncte RESPINS
  18. Ionescu Cornelia 15 puncte RESPINS
  19. Petria Florina- Camelia 15 puncte RESPINS
  20. Nedelea Nicoleta- Liana 13 puncte RESPINS
  21. Guță Elena 12 puncte RESPINS
  22. Gică Elena- Daniela 11 puncte RESPINS
  23. Dobre Marilena- Viorica 9 puncte RESPINS
  24. Chiriță Aurelia- Georgiana 8 puncte RESPINS
  25. Dobrotă Mihaela- Alina 8 puncte RESPINS
  26. Vișan Constanța 8 puncte RESPINS
  27. Ion Ramona- Elena 3 puncte RESPINS
  28. Breoiu Andreea- Cristina ABSENT
  29. Deaconu Corina- Valentina ABSENT
  30. Ilinca Ana ABSENT
  31. Mocanu Mariana ABSENT
  32. Oprescu Valerica ABSENT
  33. Petre Mariana ABSENT
  34. Ștefan Valentina ABSENT
  35. Vlad Florina- Ecaterina ABSENT

 

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Interviul se va susţine în data de 27.02.2019, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Afisat astazi, 22.02.2019, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 21.02.2019