JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 13294/22.11.2016

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 21.11.2016,

pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de economist, grad profesional debutant și

1 post contractual vacant de economist, grad profesional I din cadrul

Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

  1. Pentru posturile de economist, grad profesional debutant:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Nițoi Gabriela- Silvia 54 puncte Admis
2 Păun Veronica Ioana 35 puncte Respins
3 Mușat Alina- Georgiana 22 puncte Respins
4 Ana Elena Mădălina absent
5 Dima Mihaela Diana absent

 

 

 

  1. Pentru postul contractual vacant de economist, grad profesional I:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Iordache Laurențiu- Crinu 30 puncte Respins
2 Sandu Mihaela – Diana                                absent

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Interviul se va susţine în data de 25.11.2016, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 22.11.2016, ora 1430 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 21.11.2016, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de economist, grad profesional debutant și 1 post contractual vacant de economist, grad profesional I din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești