JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 11873/23.08.2018

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 22.08.2018,

 pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare și

1 post contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar)

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

  1. Pentru postul vacant de muncitor calificat IV (bucătar):

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Pielaru Constanța 81 puncte ADMIS
2 Florea Iulian 0 puncte RESPINS

 

  1. Pentru posturile vacante de îngrijitoare:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

Floarea Cătălina- Larisa 87 puncte ADMIS
2. Drăgușin Elena 52 puncte ADMIS
3. Boroi Elena 45 puncte RESPINS
4. Sandu Elena 44 puncte RESPINS
5. Din Mariana 27 puncte RESPINS
6. Niță Mihaela- Nicoleta 22 puncte RESPINS
7. Brînaru Angela- Niculina 15 puncte RESPINS
8. Popescu- Manea Simona- Gabriela 15 puncte RESPINS
9. Iubitu Elena 8 puncte RESPINS
10. Coman Mariana ABSENT
11. Dinescu Elena- Anina ABSENT

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Interviul se va susţine în data de 28.08.2018, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Afisat astazi, 23.08.2018, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 22.08.2018