JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.5892/26.04.2017

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 25.04.2017, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante (1 post de portar din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară; 1 post de guard și 1 post de paznic din  cadrul Adăpostului de Noapte Nord)

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

  1. Pentru postul contractual vacant de portar cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS
1 Dobrin Rafael-Ionuț 94,00 puncte ADMIS
2 Chiriță Cristian 64,50 puncte ADMIS

 

  1. Pentru postul contractual vacant de guard din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS
1 Preda-Dumitru Ion 78,00 puncte ADMIS

 

 

  1. Pentru postul contractual vacant paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nod:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS
1 Preda-Dumitru Marius 85,00 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 02.05.2017, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Afisat astazi, 26.04.2017, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

Secretar Comisie de Concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 25.04.2017