JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 15196/ 15198/15213/26.07.2022

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 25.07.2022, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Creșei Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

I. Pentru postul contractual vacant de psiholog stagiar din cadrul Compartimentului Monitorizare Socială și Medicală:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
 1.Mazilu Florina- Daniela70 puncteADMIS
 2.Gărăiman Paula- RamonaABSENT

II. Pentru postul contractual vacant de consilier, grad profesional I din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Juridic :

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
 1.Oanță Camelia24 puncteRESPINS

III. Pentru posturile contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate :

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
 1.Dobre Mihaela- Cristina92 puncteADMIS
 2.Dobrescu Alina- Maria87 puncteADMIS
3. Ivan Georgiana- Mihaela58 puncteADMIS

IV. Pentru posturile contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional I din cadrul serviciului Financiar- Contabilitate:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
 1.Seiceanu Adriana84 puncteADMIS
 2.Nițoi Gabriela- Silvia83 puncteADMIS

V. Pentru postul contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Achiziții, Administrativ, IT :

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
 1.Diaconescu Andi- Ciprian59 puncteADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 29.07.2022, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 26.07.2022, ora 1500 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Comisia de Concurs

Secretar

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 25.07.2022