JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 15860/27.10.2017

 

 

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 26.10.2017,

pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de îngrijitoare și

1 post contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar)

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

        I.Pentru postul vacant de muncitor calificat IV (bucătar):

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS
 1 Vîlcica Aurica- Florina 85 puncte ADMIS
 2 Turcescu Andrei- Claudiu 70 puncte ADMIS
 3 Turcu Adriana 31,8 puncte RESPINS
 4 Paraschivescu Costin 12 puncte RESPINS
 5 Pribeagu Maria- Marinela 8 puncte RESPINS

 

 

        II.Pentru posturile vacante de îngrijitoare:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS
 1 Onica Maria- Valentina 77 puncte ADMIS
 2 Preda Veronica- Cristiana 76 puncte ADMIS
 3 Ragamentu Mariana 65 puncte ADMIS
 4 Iorga Mirela 61 puncte ADMIS
 5 Grigore Adriana- Loredana 54 puncte ADMIS
 6 Popa Teodora- Victorița 52 puncte ADMIS
 7 Encea Ana- Mirela 43 puncte RESPINS
 8 Boroi Elena 41 puncte RESPINS
 9 Floarea Cătălina- Larisa 41 puncte RESPINS
 10 Constantin Gabriela 40 puncte RESPINS
 11 Neacșu Florentina 40 puncte RESPINS
 12 Stoica Doinița- Ionela 39 puncte RESPINS
 13 Mitișoi Florina- Alina 39 puncte RESPINS
 14 Marinescu Florina- Daniela 33 puncte RESPINS
 15 Bîrleanu Luminița- Nina 32 puncte RESPINS
 16 Zamfirescu Denisa- Cătălina 28 puncte RESPINS
 17 Din Daniela 28 puncte RESPINS
 18 Nedelea Nicoleta- Liana 20 puncte RESPINS
 19 Marin Florentina- Ionela 19 puncte RESPINS
 20 Stoean Elena 14 puncte RESPINS
 21 Răducu Elena 9 puncte RESPINS
 22 Niță Mihaela- Nicoleta ANULAT
 23 Mocanu Mariana ABSENT
 24 Păunescu Maria- Daniela ABSENT
 25 Răduț Nicoleta- Mihaela ABSENT
 26 Rusu Alisa- Elena ABSENT
 27 Stroe Silvia- Mihaela ABSENT

 

 

NOTĂ:

 

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
  •  candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Interviul se va susţine în data de 01.11.2017, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Afisat astazi, 27.10.2017, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 26.10.2017