JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 6128/28.04.2017

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 27.04.2017, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului Economic- Administrativ

al Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești, respectiv,

1 post de economist debutant, 1 post de economist gradul I și 2 posturi de economist gradul IA

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

  1. Pentru postul de economist debutant:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS1Seiceanu Adriana71,33 puncteAdmis2Manta Maria- Magdalena11,33 puncteRespins3Georgescu Mihaela6,66 puncteRespins4Mocanu Elena- Nadia5,33 puncteRespins5Slămnoiu Mihaela- Alexandra3 puncteRespins6Marin Anda- Georgiana2,33 puncteRespins7Boață Simona- Liliana1,33 puncteRespins8Bîrleanu Dumitra- MonicaAbsent9Nicolae MădălinaAbsent10Pîrvulescu Maria- MagdalenaAbsent11Popescu AureliaAbsent12Postelnicu Antoanela- CameliaAbsent

 

  1. Pentru postul contractual vacant de economist gradul I:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS1Dobrescu Alina- Maria62,33 puncteAdmis2Găvănescu RoxanaAbsent

 

  • Pentru posturile contractuale vacante de economist gradul IA:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS1Diaconescu Andi- Ciprian72 puncteAdmis2Dobre Mihaela- Cristina54,66 puncteAdmis3Aldea Gheorghe34,33 puncteRespins4Zuban Laura- Mihaela19,66 puncteRespins5Roșu Sidonia- Nicoleta15,83 puncteRespins6Cotoman Carmen- Nicoleta6 puncteRespins7Ana Elena- Mădălina4 puncteRespins8Coadă- Marinache Claudia- MelaniaAbsent9Coculeasa Dorina- AlinaAbsent

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
  • candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Interviul se va susţine în data de 04.05.2017, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 28.04.2017, ora 1115 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

.

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 27.04.2017