JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Nr.12804/27.06.2022

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 27.06.2022,  de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești –Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) și art. 671 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere)Funcția publicăInstituția/ CompartimentulPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise  
1 (11909)referent, clasa III, grad profesional asistentServiciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii 65 puncteADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 63 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

– sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      – candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Interviul se va susţine în data de 30.06.2022, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

            Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

            Afisat astazi, 27.06.2022, ora 13:00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs:      

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 27.06.2022