JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL PITESTI
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti
Nr. 14310/ 26.09.2 018

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 27.09.2018,
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasă I, grad profesional superior (IT) din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat probă scrisă

ADMIS/RESPINS

1 Velciu Tudora

 

62  puncte ADMIS

 

NOTĂ:

 Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

–   sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Interviul se va susţine în data de 02.10.2018, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.
Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Afisat astazi, 27.09.2018, ora 1500 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

Secretar comisie de concurs
Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 27.09.2018,