JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 5437/ 5438/ 29.03.2019

 

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 28.03.2019,

 pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești,  respectiv 1 post de educator puericultor debutant  şi 2 posturi de îngrijitoare

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

I.  Pentru postul vacant de educator puericultor debutant:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

Gărăiman Georgeta 90 puncte ADMIS
      2. Șerbănoi Elena- Andreea 32,5 puncte RESPINS
      3. Vlad Florina- Ecaterina 15 puncte RESPINS
      4. Dănciulescu Nelușa ABSENT
      5. Mincă Anca- Andrada ABSENT

 

II.  Pentru posturile vacante de îngrijitoare:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

Guță Elena 89 puncte ADMIS
      2. Luță Elena- Nicoleta 75 puncte ADMIS
      3. Stănescu Georgeta 57,80 puncte ADMIS
      4. Răduț Nicoleta- Mihaela 39 puncte RESPINS
      5. Băețică Georgeta 38 puncte RESPINS
      6. Ilie Marinela Mihaela 25 puncte RESPINS
      7. Ionescu Cornelia 20 puncte RESPINS
      8. Bunea Lina 18 puncte RESPINS
     9. Șerban Mihaela 17 puncte RESPINS
    10. Curelea Anca- Cristina- Elena 14 puncte RESPINS
    11. Chiriță Georgiana 10 puncte RESPINS
    12. Crăciun Ionela- Daniela 9 puncte RESPINS
    13. Popescu Ionela- Any 7 puncte RESPINS
    14. Stănescu Nicoleta 0 puncte RESPINS
   15. Badea Mariana- Simona ABSENT
   16. Georgescu Elena- Rodica ABSENT
    17. Sotir Alina- Andreea ABSENT

 

 

 

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Interviul se va susţine în data de 03.04.2019, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Afisat astazi, 29.03.2019, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 28.03.2019