JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisiile de concurs

Nr. 15394/15395/28.07.2022

REZULTATUL

probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 28.07.2022

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) și art. 671 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriereFuncția publicăInstituția/ CompartimentulPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise  
113852inspector, clasa I, grad profesional asistentServiciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară51,5 puncteADMIS
213582consilier juridic, clasa I, grad profesional superiorServiciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii50,5 puncteADMIS
314486inspector, clasa I, grad profesional debutantBiroul Achiziții Publice Informatică, Administrativ88 puncteADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 63 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

– sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      – candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Interviul se va susţine în data de 02.08.2022, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

            Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

            Afisat astazi, 28.07.2022, ora 1700 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 28.07.2022