JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesele-Verbale nr. 19099/19100/13.11.2020

REZULTATUL

probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 12.11.2020

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (7) din Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/27.06.2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, comisiile de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

  1. Pentru promovarea în funcția de asistent medical principal– Serviciul de Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Medicală Școlară:
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Stanciu Laura- Ioana 74 puncte ADMIS
2 Dumitru Gloria- Adina 73,67 puncte ADMIS

2. Pentru promovarea în funcția de administrator I– Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Iliescu Marinela- Camelia absent RESPINS

NOTĂ:

           Conform prevederilor Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

         Afisat astazi, 13.11.2020, ora 1130 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

COMISIA DE EXAMEN

SECRETAR

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare a personalului contractual din data de 12.11.2020